Autoškola - Fusek Radim
Copyright © 2016 by "Mmirousek"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: autoskola@rfous.cz
Posudek o zdravotni zposobilosti k rizeni motorovych vozidel

Oba dokumenty ř
ádně vyplněné a potvrzené lékařem odevzdejte prosím před zahájením studia v naší autoškole.
Upozornění: Datum vyplnění žádosti musí být starší nebo shodné s datumem, který potvrzuje lékař, ne naopak!!!
Nejdříve vyplním žádost včetně data i podpisu a teprve potom jdu k lékaři !
Žádost

Oba dokumenty řádně vyplněné a potvrzené lékařem odevzdejte prosím před zahájením studia v naší autoškole.
Upozornění: Datum vyplnění žádosti musí být starší nebo shodné s datumem, který potvrzuje lékař, ne naopak!!!
Nejdříve vyplním žádost včetně data i podpisu a teprve potom jdu k lékaři!
Žádost musí být vytištěna oboustranně, tzn. na jednom listu z obou stran, nenoste prosím dva listy !
Adobe Reader