Posudek o zdravotní způsobilosti

Posudek o zdravotni zposobilosti k rizeni motorovych vozidel

Oba dokumenty řádně vyplněné a potvrzené lékařem odevzdejte prosím před zahájením studia v naší autoškole.
Upozornění: Datum vyplnění žádosti musí být starší nebo shodné s datumem, který potvrzuje lékař, ne naopak!!!
Nejdříve vyplním žádost včetně data i podpisu a teprve potom jdu k lékaři !

Žádost o přijetí k výuce

Oba dokumenty řádně vyplněné a potvrzené lékařem odevzdejte prosím před zahájením studia v naší autoškole.
Upozornění: Datum vyplnění žádosti musí být starší nebo shodné s datumem, který potvrzuje lékař, ne naopak!!!
Nejdříve vyplním žádost včetně data i podpisu a teprve potom jdu k lékaři!
Žádost musí být vytištěna oboustranně, tzn. na jednom listu z obou stran, nenoste prosím dva listy !

Přejít nahoru